Composers of the FNMA

Composers of the FNMA

Composers of the FNMA

Concert Hall of the FNMA

6.00 p.m.

Herbert Piano Trio: 

Joanna Kreft – violin 

Dominik Płociński – cello

Bartłomiej Wezner – piano

Vocal ensemble: Dorota Nowak, Aneta Nurcek, Klara Kania, Weronika Kober, Patrycja Konfederak, Anna Koziara Anna Kocent – conductor

Witold Szulc – director

program: Z. Bargielski, M. Dobrzyński, Ł. Godyla, Sz. Godziemba-Trytek, M. Gumiela, M. Kopczyński, H. Kulenty, B. Skrzypczak