Jazz Thursday in Ostromecko

Jazz Thursday in Ostromecko

Ostromecko Palace

6.00 p.m.

Joanna Zagdańska,

Kamila Abrahamowicz-Szlempo,

Emilia Hamerlik,

Klaudia Kaczyńska,

Krzysztof Iwaneczko

Michał Szlempo – piano, arrangements

Adam Lemańczyk – piano, arrangements

Antoni Olszewski – double bass

Mateusz Krawczyk – drums

Vocal groups of the Department of Jazz

program: jazz arrangements of Christmas carols and pastorals