Musica Spiritus Movens

Musica Spiritus Movens

Musica Spiritus Movens

Auditorium of the Polish House

4.00 p.m.

Jan Bałaban violin
Lech Bałaban viola 

Agnieszka Bałaban cello 

Krzysztof Sowiński piano

program: M. Cynk, P. Moss, W.A. Mozart, E. Nowicka