Musica Spiritus Movens

Musica Spiritus Movens

Musica Spiritus Movens

Auditorium of the Polish House

4.00 p.m.

Włodzimierz Spodymek – saxophone

Mariusz Klimsiak – piano

program: R. Corniot, C. Franck, R. Muczynski, P. Swerts