Palace Concert

Palace Concert

Palace Concert

Lubostroń Palace

5.00 p.m.

Bolesław Siarkiewicz – violin
Filip Syska – cello
Rafał Tworek – piano