Palace Concert

Palace Concert

Palace Concert

Lubostroń Palace

5.00 p.m.

Agnieszka Piass – soprano
Bartłomiej Tomaka – bass
Vocal class students
Dorota Demidowicz – piano

program: J. Bock, N. Dostal, I. Kálmán, F. Lehár, J. Offenbach, R. Strauss