Palace Concert

Palace Concert

Palace Concert

Lubostroń Palace

5.00 p.m.

Włodzimierz Spodymek saxophone 

Mariusz Klimsiak piano

program: J. Bock, N. Dostal, I. Kálmán, F. Lehár, J. Offenbach, R. Strauss