Palace Concert

Palace Concert

Palace Concert

Lubostroń Palace

5.00 p.m.

Katarzyna Bąkowska – violin 

Joanna Czapińska – piano 

program: Z. Noskowski, R. Statkowski, A. Zarzycki