Information

INFORMACJE OGÓLNE

SPRAWY STYPENDIALNE
referent ds. dydaktyki: Lucyna Woźniak
Dział Nauczania, pok. 17
telefon: +48 52 321-05-82 w. 45
lucynawozniak@amuz.bydgoszcz.pl

WSPARCIE FINANSOWE
STUDIUM PEDAGOGICZNE
referent ds. dydaktyki: Emilia Świeżek-Sowińska
Dzial nauczania, pok. 17
telefon: +48 52 321-05-82 w. 45
ts@amuz.bydgoszcz.pl

SPRAWY STUDENCKIE
Dział Nauczania, pok. 16, telefon: 52 321-15-25; 52 321-05-82 w. 28
Wydział Wokalno-Aktorski oraz Wydział Instrumentalny I stopnia:
specjalista ds. dydaktyki: Olga Smuk
osmuk@amuz.bydgoszcz.pl

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku oraz Wydział Instrumentalny II stopnia:
starszy referent ds. dydaktyki: Małgorzata Kempińska
malgorzatak@amuz.bydgoszcz.pl

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
starszy referent ds. dydaktyki: Agata Piętka
agatap@amuz.bydgoszcz.pl

Studia Podyplomowe oraz Szkoła Doktorska
starszy referent ds. dydaktyki: Agata Piętka
agatap@amuz.bydgoszcz.pl

Opłata za wydanie legitymacji wynosi 22 zł
Opłatę należy dokonać na konto uczelni:
38 1240 3493 1111 0000 4279 1373
Tytuł wpłaty powinien zawierać poniższe informacje o osobie, której wpłata dotyczy:
imię i nazwisko;
rok, stopień i kierunek studiów;
powód wpłaty, np. opłata za legitymację Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału. Aby otrzymać duplikat należy złożyć w Dziale nauczania wniosek wraz z uzasadnieniem oraz potwierdzenie opłaty.

Dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest w postaci elektronicznej w systemie USOS. Dla studentów I roku indeks papierowy nie jest wymagany!

Studenci I roku studiów I i II stopnia zobowiązani są do podpisania w Dziale Nauczania (pok.16) umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Regulaminy studiów I i II stopnia:

  • Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017: pobierz
  • Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018 pobierz
  • Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019: pobierz
  • Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020: pobierz

 

  • Regulamin wsparcia finansowego pdf
  • Załącznik nr 1 doc
  • Załącznik nr 2 exc
  • Załącznik nr 3 exc
  • Załącznik nr 4 exc

Regulamin Studiów Podyplomowych pdf
Karta obiegowa słuchacza studiów podyplomowych pdf
Regulamin Studiów Doktoranckich pdf
Regulamin Studiów Muzyki Dawnej pdf

Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów jest dostarczenie do Działu nauczania:
4 zdjęć o wymiarach 4,5×6,5, karty obiegowej, potwierdzenie opłaty za dyplom w kwocie 60 zł. Na pisemny wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (opłata wynosi 40 zł).
Dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu oraz ich odpisy wydawane są osobiście absolwentowi lub na pisemny wniosek absolwenta osobie przez niego upoważnionej. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez pracownika działu nauczania lub notariusza.

Karta obiegowa: Pobierz
Wzór wniosku o odpis w języku obcym: Pobierz

Rejestrowanie recitali dyplomowych
UWAGA! Wszystkie recitale dyplomowe są rejestrowane na płytach CD (wyłącznie dźwięk).

Biblioteka Muzyczna Naxos
Naxos Music Library to kolekcja obejmująca ok. 100 tys. płyt CD z 640 różnych wytwórni m.in.: ARC, Berlin Classics, BIS, Capriccio, Chandos, EMI Classics, Erato, Finlandia, Hänssler Classic, Harmonia Mundi, Hungaroton, Naïve, Naxos, Nonesuch, Nimbus, Ondine, RCA Records, Sony Classical, Teldec, Virgin Classics and Warner Classics. Do nagrań zwykle dołączony jest plik tekstowy z opisem. Ponadto w serwisie znaleźć można noty biograficzne wielu kompozytorów i wykonawców, słownik terminów muzycznych i in. Więcej w Aktualnościach Fonoteki.

Arkusz oceny pedagoga pobierz