Tuesday Series of Classical Concerts

Tuesday Series of Classical Concerts

Tuesday Series of Classical Concerts

The Roman Suchecki Concert Hall

7.00 p.m.

Włodzimierz Spodymek – saxophone
Mariusz Klimsiak – piano
Dorota Nowak – soprano
Ada Budzińska – soprano
Tomasz Gumiela – piano
Patryk Kusiak – piano
Kacper Brudel – accordion